POVJEST KLUBA UPRAVA KLUBA STRUȎI TIM FOTO GALERIJA LINKOVI
 
NASLOVNICA  
REZULTATI KLUBA
MOMȁDI - 2006.
SENIORI
JUNIORI
KADETI
RASPORED UTAKMICA '06.
UTAKMICE GUSAR - SENIORI
1.7. Cavtat - Gusar
7.7. Gusar - Jadran
9.7. Galeb - Gusar
14.7. Brodograditelj - Gusar
16.7. Gusar - Okruk
21.7. Gusar - Zadar
23.7. Biograd - Gusar
29.7. Gusar - KPK
1.8. Gusar - Cavtat
4.8. Jadran - Gusar
6.8. Gusar - Galeb
11.8. Gusar - Brodograditelj
13.8. Okruk - Gusar
18.8. Zadar - Gusar
20.8. Gusar - Biograd
27.8. KPK - Gusar
   
  POVIJEST KLUBA

Po襣i i aktivnosti izme堤va rata
   ﲴovi kojima se ljudi u pojedinim podru誩ma bave, ovise prije svega o karakteristikama podneblja, sklonostima i tradiciji. Tako su se ve栰o襴kom dvadesetog stolje桠i u na�alim primorskim mjestima razvili plivanje i vaterpolo kao izravna posljedica 毴a uz more i s morem. Posebno se to o詴uje na dubrova諯m podru誵, gdje su mladi vrlo rano spoznali ljepotu bavljenja sportom. Prve poznate sportske aktivnosti na moru u ੠ dubrova諯j datiraju jo麠razdoblja nakon Prvoga svjetskog rata. Usporedo s razvojem turizma u lijepim i pitomim uvalama ६ pojavljuju se zabavne priredbe koje su pra楮e raznim natjecanjima. U po襴ku je to bilo: veslanje - barkama na pari楬 preplivavanje uvala, potezanje konopa, tr衮je u vre桭a, penjanje na jarbol, no殥 voꥠoki楮im i osvijetljenim barkama i sli讯. Nakon osnivanja pliva諯g podsaveza u Dubrovniku 1926. godine, a potaknuto sportskim uspjesima Pliva諯g kluba ,,Jug", tada vode楠vaterpolske mom衤i u Jugoslaviji, raste interes za plivanje i vaterpolo i na podru誵 ८ Pojavljuju se "divlji", tj. neregistrirani klubovi u Mlinima, Srebrenom i Kuparima, kojih mom衤i nastupaju pod imenima svojih mjesta.
   Iz tog razdoblja, na쯳t, nisu sa赶ani zapisi o tim doga᮪ima, ali se temeljem fotografija i sje桮ja sudionika moശrditi da su ti klubovi postojali ve栱931. godine, a moᠩ prije toga. Temeljem spomenutih dokumenta i sje桮ja,

1931. godina se ra赮a kao po襴ak bavljenja vaterpolom u Mlinima.

   Zato se 2001. godine obilje桠70 godina vaterpola u ovom kraju. Tako岠je poznato da su igra詠 Mlina nosili bijele majice s 襴verokutom uzdu௤ijeljenim na dva polja, bijele i plave boje, i s bijelo-plavim rombom u sredini. Srebreno je imalo kapice plave boje s bijelim trokutom i oznakom PKS (Pliva諩 klub Srebreno).
   U Mlinima se vaterpolo igrao na "glavi od mula", a plivalo se izmedu mula i kamena zvanog "Konj" na duod cca 48 m. U Srebrenom su se pliva諡 natjecanja odr桬a na malom drvenom plivali嬠koje je bilo smje宯 od mula prema sjeverozapadu, uz sadaꩠput koji vodi na pristani宠Plivali堳u izgradili 謡novi kluba, a uz dvije staze za plivanje, slu쯠se ono i za igranje vaterpola.
   U prvoj generaciji ೫ih pliva衠i vaterpolista bili su: Ton橠Duper, Nino ⬩欠Ivan Fortunatovi欠 Pero Peni欠Antun Marega-Pu젏skar Vukovi欠Martin Ba欠 Ton橠Fortunatovi欠Pavo Fortunatovi欠Adolfo Bradari欠 Marin Jakobu欠Mirko Tarana, Nikola Zec, Grgur Gale, Marijan Spu橦, Predrag Kolbe, Jovo Smiljani欠Zlatan Doman試, Ranko Doman試, Mladen Spu橦, Bugo Bari栍 i drugi.
   Uz me峯bna natjecanja klubovi ॠ dubrova諥 igrali su i s Cavtatom, Herceg-Novim, 襚kim igra詭a koji su Ijetovali u Kuparima, s Gru� nekim drugim dubrova諩m klubovima. Sport je uvijek privla詯 mlade, pa su prve nastupe ೫ih sportaೠposebnom pozorno堰ratili tadaꩠdje衣i, koji su, kao druga generacija, po襬i nastupati pred Drugi svjetski rat. U toj generaciji su bili: Ivo Handabaka, Antun Handabaka, Ivo Goga, Vlaho Goga, Ton橠Marega, Tino Glavi欠Mato Masar, Ivo Stella, Miloje Doman試, Vanja Karlovi欠Antun Щvoje i drugi. Na쯳t, skori po襴ak II. svjetskog rata zaustavlja tu generaciju i prekida sve sportske aktivnosti.


    Plivanje, vaterpolo i drugi sportovi, nakon II. Svjetskog rata do 1951.

    Nakon II. svjetskog rata nastavlja se s plivanjem i vaterpolom, ali se sportske aktivnosti ⥠i na neke druge sportove u organizaciji omladine. U plivanju i vaterpolu sudjeluju sportisti iz predratne i novih generacija, a dio mladih se aktivira u drugim sportovima, kao npr. u lakoatletici, nogometu, boksu, odbojci itd. Tako se u po襴ku usporedno razvija nekoliko sportova, uglavnom u okviru omladinske organizacije i poslije sportskog dru桬 sve do kraja 1951. godine. Potkraj te godine inicira se osnivanje i registracija pliva諯g kluba, e po襴kom 1952. i provedeno, tako da se od tada plivanje i vaterpolo osamostaljuju, a ostale aktivnosti ostaju izvan Kluba. Zato je taj dio razdoblja, do 1951. godine, poseban po obuhvatnosti i na詮u odvijanja aktivnosti, zbog 襧a se izdvaja kao posebno razdoblje.
    Sa sportskim aktivnostima se nakon rata po襬o ve栱945. godine. Tada se mladost po詮je intenzivnije baviti raznim ﲴovima, a osobito plivanjem i vaterpolom kao nastavakom prijeratne tradicije. Ve栍 1946. godine igrala se prva vaterpolska utakmica izme堍 Mlina i Cavtata, po tradiciji na Dan sv. Roka, 16.8.1946., u Mlinima. U to vrijeme nije bilo ni襧a od vaterpolskih rekvizita u Mlinima, pa su se za tu utakmicu posudili golovi (golᮧe) od Cavtata, a polje se napravilo od letava. Po golove se poarkom Pava Fortunatovi桠na vesla u Cavtat (Pero Bolotin, Pero Ivelja, U宫o Marega i jedan gost), a Mato Masar s Krunom Maregom napravio je polje, spajaju橠konopom letve.
    Po tradiciji je Dan sv. Roka u Mlinima bio dan narodnog veselja i slavlja, uz raznovrsna natjecanja, kao u utrke baraka, tr衮je u vre桭a, potezanje konopa, penjanje na stup namazan lojem, na kojem je visio pr䬠i vaterpolska utakmica s Cavtatom. Tako je bilo i 1946. godine; cijeli je muo bio ispunjen publikom koja je s uzbu宪em o襫ivala utakmicu. Mlinarima su pogledi bili usmjereni prema Pelegrinu, odakle je trebao doploviti leut, koji je ribarska zadruga iz Mlini dala izraditi u Rijeci dubrova諯j, a njime je trebao doploviti i njihov golman Ivan Fortunatovi殠Leut je stigao na vrijeme; na njemu su svi bili malo viඥseli, a za "timunom" bio je na篬man.
    Nakon pozdrava mom衤i, sudac Vijerda, zlatar iz Dubrovnika, dao je znak za po襴ak derbija. Vodila se izjedna襮a borba do samog kraja, kada je rezultat bio 3:3. U posljednim sekundama Miloje Doman試 negdje oko centra upu浪e 䠰rema golu, lopta ulazi u mre젍 ali sudac svira kraj i ne priznaje pogodak. To je bilo sve regularno, ali publika i mnogi igra詠protestiraju, a Ivan Fortunatovi栰ogaᠳuca loptom. Nije doo ve橨 ekscesa, sve se brzo smirilo i nastavilo se slavlje uz komentare do kasno u no殠
    Mlinari su nastupili u sastavu: Ivan Fortunatovi栮a golu, zatim Mato Masar, Vanja Karlovi欠 Tino Glavi欠Miloje Doman試, Ton橠Duper i jedan cavta衮in mjesto Ton桠Marege. Naime, Ton橠je radio u hotelu Mlini, i ba�je tada doᠮeka inspekcija pa nije mogao igrati. (Je li mu je to neko "namjestio" nikad se nije otkrilo). Joꥤini predratni igra蠫oji je mogao biti u sastavu bio je Pavo Fortunatovi欠ali i on je bio zauzet taj dan. Sastav Cavtata nije zabiljeali znamo da su nastupila dva mlada igra衬 a to su Ivica Moreti i Elko Petric.
    Idu橨 godina sve vi୬adih nastavlja u plivanju i vaterpolu tradiciju ovoga kraja, ﲴovima koji su prikladni za ovo podneblje. To je vrijeme poslijeratne oskudice i neima鮥, pa, uz najbolju volju, omladine, nema ve楧 napretka. Bila je jedna jedina stara lopta, koja se svaki dan morala su䩬 mazati i vrlo 襳to krpati kako bi se idu橠dan mogla upotrebiti za trening. Danas je to nepojmljivo, kada u plivali堮a treningu ima dvadesetak novih lopta. Ne pomiꡠse jona golove, rijetko se igra na dva gola, izme堭ula i muli桬 na kojima bi se vapnom ozna詬i okviri golova.
    Do 1951. godine su sve mom衤i (vaterpolo, plivanje i ostali sportovi) nastupale kao omladinske, pod imenom mjesta Mlini (a u nekim natjecanjima i ३. Za vaterpolo je najzna衪nija 1950. godina, kada su napravljene prve stative, e omogu橬o svakodnevno igranje na dva gola. Zapravo se trening sastojao u dugom igranju utakmica, u svi voljeli, a korisno je bilo jer se dolazilo samostalno do najboljih rje igraju橠tada bez nekog iskusnog trenera. Druga vrlo vaᠳtvar bila je nabava jedne nove lopte. Naru襮a je u Zagrebu kod Anzulovi桬 koji je pravio lopte za razne ﲴove. Da bi se kompletirali rekviziti, Anka Handabaka sa졠kapice. Naravno da je uz takve uvjete porastao elan za rad, pa se planiraju prve utakmice sa susjedima.
    Sljede橠va頤oga᪠je bio upu᮪e u izradbu golova. Te, 1950. godine se izgra鶡la hidroelektrana u Mlinima, pa smo na gradili堵zeli gredice od kojih smo 쪥li na詮iti stative. Radionica je bila stara tvornica, koja je ve栤ulje vremena bila izvan uporabe, s velikim praznim halama. Tu smo se uselili, donijeli od ku楠alate za rad i po襬i bez ikakva iskustva obra鶡ti drvo. Jako se ⩬o da se rije zavr䩠jedan gol i baci u more, kako bi se izveli prvi udarci. Sastavljene su bile i pri趲s楮e sve stranice, a onda razo衲anje: veliki drveni stup koji je bio nosa蠧ornjeg poda ostao je bio u sredini gola. Slijedi ljutnja, tra krivca, smijeh i raskivanje jedne stranice da bi se stup oslobodio. Na詮 prikupljanja materijala za stative, prikupljanje alata, "upad" u prostorije pretvorene u radionicu i druga doga᮪a tijekom priprema pra楮a su 졭a, me堫ojima je bila i ona da djelujemo kao gusari. Tako se rodila i ideja da na୯m衤 nosi ime "Gusar", pa se te, 1950. godine po襬o nastupati pod tim imenom.
    Prva nedjelja nakon izrade stativa bila je jako vaᠪer se igrala javna utakmica, za mnoge prvi put s poljem i plutaju橭 golovima, koji 楠zamijeniti ozna襮e okvire golova na mulu i muli浮 Izi頳u i plakati koji su najavljivali vaterpolsku utakmicu izme堤vije Gusarove mom衤i. Tom prilikom spjevala se pjesmica, koje se uvijek pjevala kad bi se i poslije toga pojavili plakati, a po詭jala je ovako:
       I z i 젩 j e s u, i z i 젩 j e s u, 䠡 m p a n i p l a k a t i...
    Tada su te dvije mom衤i 詮ijli svi sljede橠igra詺 Miloje Doman試, Vlaho Goga, Antun Handabaka, Vlatko Turni欠Zvonko ࡬ Tiho Kopitovi欠Tino Glavi欠 Pero Ivelja, Ton橠Duper,Antun Popovi欠Braco Marega, Ton橠Marega, Ilija Handabaka, Pero Bolotin, Jozo Pupator, Puljiz (konobar), Marinko Zec.
    Toga dana bilo je malo valova od maestrala, pa su se stranice golova na rastegnutom polju malo ⩬e na svojim spojevima, zbog 襧a su majstori dobili kritiku. Doe vrijeme po襴ka utkmice, pa su se obje mom衤i poredale na centru za pozdrav, pripremljen za svaku mom衤 posebno. Ti pozdravi su dugo godina bili u upotrebi pred naඡterpolske utakmice, koje je publika rado prihva桬a.
    Godina 1950. je po襴ak pliva諩h i vaterpolskih natjecanja s na�usjedima, e nastavilo iz godine u godinu; klubovi nisu bili registrirani u Pliva諯m savezu, pa ni rezultati nisu bili negdje slu宯 zabilje U tom razdoblju mi smo nastupali pod imenom "Gusar", bez registracije, ali prijavljeni kod Omladinskog komiteta u Dubrovniku.
    13.8.1950. bilo je prvo gostovanje u Cavtatu, a natjecalo se u plivanju i vaterpolu. Bile su postavljene dvije pruge na cavtaskoj rivi, od glave mula prema muli浮 Po zavr䫵 pliva諯g programa, na istome mjestu postavljeno je polje za vaterpolo, s golovima.
    Uslijedila je vaterpolska utakmica. Za Gusar su igrali: Vlatko Turni欠Miloje Doman試, Tiho Kopitovi欠Pero Ivelja, Antun Handabaka i Gusti Montagnie. Sudac je bio Pero Ku쪠iz Dubrovnika. Nemamo zabilje sastav Cavtata. Utakmica je zavr졠4 : 2 za Gusara, a sva 4 gola dao je Gusti Montagnie. 16.8.1950. bio je uzvratni susret Cavtata i Gusara, u Mlinima. Za pliva諯 natjecanje postavljene su dvije pruge izme堭ula i broda "Gomilica", usidrenoga ispred hidroelektrane, za koju je obavljao podvodne iskope.
    Uslijedio je vaterpolski susret u kojem su za Gusara nastupili: Vlatko Turni欠Ton橠Marega, Antun Handabaka, Miloje Doman試, Tiho Kopitovi欠Pero Ivelja, Ton橠Duper, a rezerve su bili Mato Bolotin i Puljiz. I ovaj put nije zapisan sastav Cavtata. Sudac je bio Pero Ku쪠iz Dubrovnika. Rezultat je utakmice 3 : 3. Golove za Gusara su su dali: Ivelja 1, Kopitovi栱, Marega 1.
    U 1950. godini Gusar je imao jo䶡 susreta u vaterpolu sa SD Konavljanin iz ȩlipa. Bilo je to u mjesecu kolovozu; to衮 datum nije zabilj Prva je utakmica bila ispod konavoskih stijena pod ȩlipima. Ie mlinarskim ribarskim leutom, koji je uz igra襠 bio napunjen i navija詭a. Za Gusar su igrali: Josip Pupator, Antun Handabaka, Vlaho Goga, Puljiz, Miloje Doman試, Tiho Kopitovi栩 Pero Ivelja. Na쯳t, i ovaj put nisu zabiljeimena protivnika. Sudio je Mato Masar, a utakmicu je dobio Gusar sa 4 : 3, za kojeg su postigli golove: Kopitovi栲, Ivelja 1, Doman試 1.
    Po zavr䫵 utakmice doma橮i su donijeli sepet groᬠte se u dobrom raspolo rastalo uz dogovor za revan餵楠nedjelje u Mlinima.
    Idu楠su nedjelje na dogovoreni susret vaterpolisti ȩlipa do頵 Mline. Utakmica se je igrala na mulu u Mlinima. Sastav Gusara: Marinko Zec, Ton橠Duper, Antun Handabaka, Miloje Doman試, Tiho Kopitovi欠Pero Ivelja i Gusti Montagnie. Sudac je bio Mato Masar iz Mlina. Imena protivnika nisu zabilje Rezultata je bio 5:2 za Gusara, a golove su dali: G. Montagnie 4 i Ton橠Duper 1.
    Te, 1950. godine Gusar je odigrao 襴iri vaterpolske utakmice i imao dva pliva諡 natjecanja, od kojih je tri vaterpolska susreta dobio i jedan igrao nerije a oba pliva諡 me衠je dobio.
    Gol-razlika je bila 16 : 10, a golove su postigli: Gusti Montagnie 8, Tiho Kopitovi栳, Pero Ivelja 2, Miloje Doman試 1, Ton橠Duper 1, Ton橠Marega 1.
    Budu橠da je bio pove桮 interes za plivanje i vaterpolo, ali i za ostale zabave koje su povezane s morem, a nastupanje mom衤i pod imenom Gusar bilo je neslu宯, u prolje楮
    1951. konstituirano je sportsko dru毠 - SD Gusar (poslije PK Gusar).
    Odrje osniva諡 skup鮡 i Dru毠 je upisano u evidenciju omladinskog Komiteta, bez registracije kod sportskog saveza. Za predsjednika Dru桠izabran je Antun Kobasica. Tijekom te godine u natjecanjima se nastupalo pod imenom SD Gusar, a krajem godine je pokrenuta incijativa za registraciju u kao pliva諩 klub, tako da se 1951. godina ra赮a kao godina slu宯g nastanka Gusara.
    Te su godine nastavljene prijateljske utakmice s na�usjedima, a organizirano je i kotarsko prvenstvo u vaterpolu. Na tom prvenstvu su nastupili SD Cavtat, SD Konavljanin, SD Porporele, SD Lopud i naㄠ Gusar. Prva je utakmica igrana 3.8. u Cavtatu (pliva諩 i vaterpolski susret) s doma橮om. Pliva諩 susret dobili su Cavta桮i.
    Slijedila je utakmica u vaterpolu, koja nije zavr졠u regularnom vremenu jer je prekinuta kod rezultata 2 : 1 u korist Gusara, kada su Cavta桮i, predvo宩 Ivicom Moreti, po襬i prijetiti sucu i polijevati ga morem. Sudac prekida utakmicu, a mi se ukrcavamo u leut i uz pjesmu, zaobilaze橠Kamen Mali, odakle djeca bacaju kamenje, vra桭o u Mline. Sudac je bio iz Dubrovnika.
    Za Gusara su igrali: Vlatko Turni欠 Ton橠Marega, Antun Handabaka, Tino Glavi欠Miloje Doman試, Pero Ivelja i Tiho Kopitovi欠a golove su dali Glavi栍 1 i Ivelja 1.
    Sljede桠vaterpolska utakmica se igrala u Srebrenom, izme堇usara i Porporele iz Dubrovnika, A i B-mom衤i. U prvoj utakmici B-mom衤 Porporele je pobijedila B mom衤 Gusara sa 7 : 0 (nisu zabilje sastavi), a u drugoj utakmici A-mom衤i rezultat je bio nerije3 : 3.
    Mom衤 Gusara je igrala u sastavu: Vlatko Turni欠Vlaho Goga, Antun Handabaka, Tino Glavi欠 Miloje Doman試, Pero Ivelja i Tiho Kopitovi殠Kapetan je Glavi殠Golove su dali: Glavi栱 i Ivelja 2.
    15. i 16.8.1951. u Mlinima su igrane utakmice za kotarsko prvenstvo u vaterpolu - ju頤io. Nastupili su:
    SD Gusar - Mlini
    SD Konavljanin - ȩlipi
    SD Cavtat - Cavtat
    SD Porporela - Dubrovnik, kao gost
    15.8. su igrane utakmice:
    Porporela : Cavtat 7:2
    Gusar : Konavljanin 6:0
    Za Gusara su igrali: Vlatko Turni欠 Vlaho Goga, Antun Handabaka, Tino Glavi欠Miloje Doman試, Tiho Kopitovi栩 Pero Ivelja. U predigri nastupile B-mom衤i Porporele i Konavljanina (3 : 0).
    16.8. u finalnom susretu Gusar : Porporela pobijedio je Gusar sa 6 : 1, a nastupila je ista mom衤 kao prethodnog dana. Golove su dali: Kopitovi栴, Ivelja 1, Glavi栱.
    Tim rezultatom Gusar se plasirao u finale za kotarskog prvenstva, a protivnik 楠mu biti SD Lopud.
    Drugog dana natjecanja, 16.8., kao predigra bilo je pliva諯 natjecanje Gusara i Cavtata. Gusar je pobijedio sa 6:1, a sastav Gusara bio je kao i prethodni dan.
    26.8.1951. u Srebrenom je odrinalni susret za kotarsko prvenstvo u vaterpolu, izme堐K Gusara i Lopuda. Gusar je premo殯 pobijedio sa 11 : 1 i osvojio prvenstvo kotara za 1951. godinu. Lopud je organizirao i predvodio Puljiz, igra蠫oji je u Gusaru po襯 igrati i zanimati se za vaterpolo.
    Za Gusara su igrali: Vlatko Turni欠 Antun Handabaka, Vlaho Goga, Miloje Doman試, Tiho Kopitovi欠 Pero Ivelja i Tino Glavi栭 kapetan. Golove su dali: Kopitovi栍 4, Ivelja 3, Doman試 3 i Glavi栱.
    2.9.1951. u Srebrenom je odraterpolski susret s omladincima Juga, dr殩m prvacima u 1951. To je bio susret u kojem je Gusar, na kraju sezone, htio usporediti vlastite snage s ja语 mom衤i. Jugovi omladinci, koji su u ovoj godini osvojili dr殯 prvenstvo bez izgubljene utakmice, bili su dobar takmac za provjeru snage. Jug je u toj otakmici pobijedio sa 5 : 2, e za Gusara bio dobar rezultat. Gusar je igrao u sastavu: Vlatko Turni欠 Vlaho Goga, Antun Handabaka, Tino Glavi欠Miloje Doman試, Pero Ivelja i Tiho Kopitovi殠Kapetan je Tino Glavi殠 Golove su dali: Kopitovi栱 i Ivelja 1.
    Na kraju 1951. godine moglo se zaklju詴i da je u toj godini napravljen znatan napredak. Svaki se dan treniralo, uglavnom igranjem dugih utakmica, pa se na taj na詮 stjecalo iskustvo za razne situacije u igri. Osim vaterpola uvijek se nastojalo imati i pliva諯 natjecanje u kojem su sudjelovale mu堩 e natjecateljske ekipe. U mu魠kategorijama su se natjecali:
    - pioniri: Pavo Bego, Neno Hajdi欠 Dubravko Devide, Marko Tabain, Stijepo Kleﶩ殠
    2. juniori: Mato Bolotin, Pero Duper Nikolin, Zvonko ࡬ Stijepo Lonza, Andro еrovi欠Stijepo Duper, Braco Mati楶i殮.
    3. seniori: Antun Popovi欠Antun Handabaka, Nino ⬩欠Tiho Kopitovi欠Marinko Zec, Pero Ivelja, Pero Bolotin, Boڥc, Velko Ani欠Miloje Doman試, Ton橠 Marega, Braco Marega좲>     Za u ekipu su nastupale: Marija Goga, Marija Thielle, Ana Popovi欠Ana Bolotin 좲>     Te je godine u Mlinima organizirana priredba pod nazivom "bal na vodi"; pripremio je Nino ⬩栳 doma橭 djevojkama koje su u Klubu trenirale plivanje.
    Rastom aktivnosti Gusara stekli su se i uvjeti za registraciju dru桠u PK (pliva諩 klub) kod Pliva諯g saveza Hrvatske. Takva je registracija omogu橶ala natjecanja na republi諩m prvenstvima u vaterpolu. Stoga je pod kraj godine sazvan incijativni odbor na kojem je doneaklju衫, uglavnom najva骡 odluka 1951. godine, da se sazove osniva諡 skup鮡 i Gusar registrira kao pliva諩 klub u Pliva諯m savezu Hrvatske. Izabran je Osniva諩 odbor, koji je prikupio potrebne dokumente, uspostavljena je veza s Pliva諩m savezom i sve je bilo pripremljeno za sazivanje osniva諥 skup鮥. Ona je formalno odr3.1.1952. kako bi se izbjeglo pla桮je 謡narine Savezu za 1951. godinu. Tako je od 3.1.1952. nastavljen rad pod imenom PK G u s a r.
 
     
Vaterpolski klub "GUSAR", Copyright 2006. © All rights reserved | developed by: M-DESIGN
Adidas Stan Smith Foot Locker Nike Flyknit Roshe Run Adidas NMD Boost Adidas Originals Stan Smith W Nike Free 3.0 Flyknit Nike Flyknit Air Max Nike Air Huarache Men Nike Air Max 1 Skechers Goflex Walk Nike Air Max Shoes Nike Classic Cortez Adidas Tubular Men Adidas 11 Pro TF Nike Free 5.0 Running Shoes Adidas Springblade Adidas Originals ZX 500 Air Jordan 11 Adidas US Nike Air Max 2016 Adidas Yeezy Boost 350 Homme